Annelies Schilder

Mirjam Melk

Mariëlle van Duivenvoorden

Oefentherapeuten

De Therapie

De oefentherapeuten Mensendieck/Cesar zijn aangesloten bij het Netwerk Chronische Pijn. Binnen deze multidisciplinaire samenwerking in de eerstelijn richten wij ons op pijn-, en/of vermoeidheidsklachten en slaapproblemen.

Oefentherapie Cesar|Mensendieck is een paramedische behandelmethode op het gebied van houding, beweging en bewustwording hoe u met uw lichaam en klachten omgaat. Centraal staat wat u zelf kunt doen om meer grip op uw klachten te krijgen en de gevolgen van de klachten op uw dagelijks functioneren te verminderen. In de behandeling wordt naast actieve oefentherapie aandacht besteed aan de manier waarop u met uw klachten om gaat, de balans belasting/belastbaarheid, ontspanning en het weer opbouwen van uw activiteiten.

Alle drie de oefentherapeuten zijn eveneens gespecialiseerd in slaap. Heel wat mensen met chronische pijn hebben (ernstige) slaapstoornissen. Bij sommige mensen was er eerst de pijn, en dan pas ontstonden de slaapproblemen. Bij anderen is het net omgekeerd. Nieuw onderzoek suggereert dat de slaapproblematiek mee aan de basis ligt, of minimaal een onderhoudende factor is voor chronische pijn. De onderzoekers onderwierpen gezonde studenten aan één nacht zonder slaap, en vergeleken de invloed daarvan met een normale nachtrust. Het resultaat was verbluffend: slechts één nacht zonder slaap induceert veralgemeende hyperalgesie, wat betekend dat pijnlijke prikkels eender waar in het lichaam plots veel meer pijn deden (Schuh-Hofer et al. Pain 2013; 154(9):1613-21). Veralgemeende hyperalgesie is een kenmerk van fibromyalgie en andere chronische pijnproblemen zoals whiplash, hoofdpijn en artrose.
https://www.paininmotion.be/nieuws-slaapstoornissen.html

Mirjam is daarnaast nog psychosomatisch oefentherapeut. Als psychosomatisch oefentherapeut werk ik volgens het biopsychosociale model. Dat houdt in dat naast de lichamelijke klachten ook psychologische en sociale aspecten bij de behandeling betrokken worden. Doelen kunnen zijn:

 

  • Inzicht krijgen in het ontstaan en de gevolgen van de klacht.
  • Veranderen van de factoren die de klacht in stand houden.
  • Toepassen van ontspanning.
  • Verbeteren van ademhaling of adempatroon door lichaamsbewustwording.
  • Verhogen van uw belastbaarheid.
  • Aanvoelen en respecteren van lichamelijke en psychische grenzen.
  • Inzicht krijgen met betrekking tot ziektebeleving en dagelijks functioneren.
  • Op een andere manier leren omgaan met de klachten.
  • Vertrouwen krijgen in het lijfelijk functioneren, waardoor zelfvertrouwen en zelfbeeld positief beïnvloed wordt.