Ons zorgteam

Lisanne
Laan

Ergotherapie bij chronische pijn en vermoeidheid

Nienke Dokter- van Krieken

Manueeltherapeut MSc en Orofaciaal therapeut MSc

Timothy van der Swaluw

Fysiotherapeut, Geriatrie fysiotherapeut MSc

Mirjam
Melk

Psychosomatisch oefentherapeut

Mariëlle Duivenvoorden

Gespecialiseerd in slaap en stressklachten

Lisanne Laan

Ergotherapie bij chronische pijn en vermoeidheid

Chronische pijn en/of vermoeidheid is vaak niet zichtbaar. In het dagelijks leven krijgt een cliënt het gevoel niet ziek te mogen zijn. Wat heb ik eigenlijk? Hoe ga je om met dit soort onbegrepen klachten? Waar liggen mijn eigen grenzen? Hoe uit je deze, naar jezelf maar ook naar je omgeving? Hoe accepteer ik dat ik deze klachten heb?

Bij chronische pijnklachten gaan mensen vaak anders bewegen, dit door de pijnklachten. Wat is eigenlijk een goede houding en hoe pas ik deze toe?

Met bovengenoemde vragen/problemen komen cliënten vaak naar mij toe. In enkele maanden (we zien elkaar niet altijd iedere week, omdat ik ook van u verwacht dat hetgeen we doornemen, thuis wordt geoefend/uitgeprobeerd) behandel/begeleid ik cliënten naar hoe om te gaan met deze beperkingen. Energieverdeling speelt een grote rol in de behandeling. Het is mogelijk om telefonisch contact met mij op te nemen via het telefoonnummer: 06-41450441.

Mariëlle Duivenvoorden

Gespecialiseerd in slaap en stressklachten

Als De oefentherapeuten Mensendieck/Cesar zijn aangesloten bij het Netwerk Chronische Pijn. Binnen deze multidisciplinaire samenwerking in de eerstelijns richten wij ons op pijn-, en/of vermoeidheidsklachten en slaapproblemen.

Oefentherapie Cesar|Mensendieck is een paramedische behandelmethode op het gebied van houding, beweging en bewustwording hoe u met uw lichaam en klachten omgaat. Centraal staat wat u zelf kunt doen om meer grip op uw klachten te krijgen en de gevolgen van de klachten op uw dagelijks functioneren te verminderen. In de behandeling wordt naast actieve oefentherapie aandacht besteed aan de manier waarop u met uw klachten om gaat, de balans belasting/belastbaarheid, ontspanning en het weer opbouwen van uw activiteiten.

Alle oefentherapeuten zijn eveneens gespecialiseerd in slaap en stressklachten. Heel wat mensen met chronische pijn hebben (ernstige) slaapstoornissen. Bij sommige mensen was er eerst de pijn, en dan pas ontstonden de slaapproblemen. Bij anderen is het net omgekeerd. Nieuw onderzoek suggereert dat de slaapproblematiek mee aan de basis ligt, of minimaal een onderhoudende factor is voor chronische pijn.

Mirjam Melk

Psychosomatisch oefentherapeut

Onze oefentherapeuten Mensendieck/Cesar zijn aangesloten bij het Netwerk Chronische Pijn en richten zich op pijn-, vermoeidheidsklachten en slaapproblemen. Met oefentherapie Cesar|Mensendieck, een paramedische behandelmethode, helpen wij u met houding, beweging en bewustwording van uw lichaam en klachten. Ons doel is om u meer grip op uw klachten te geven en de impact ervan op uw dagelijks functioneren te verminderen. De behandeling omvat actieve oefentherapie, maar we besteden ook aandacht aan uw omgang met klachten, balans tussen belasting en belastbaarheid, ontspanning en het geleidelijk opbouwen van activiteiten.

Onze oefentherapeuten zijn tevens gespecialiseerd in slaap, omdat veel mensen met chronische pijn slaapstoornissen ervaren. Nieuw onderzoek suggereert dat slaapproblemen een rol kunnen spelen bij chronische pijn. Een nacht zonder slaap kan al leiden tot verhoogde pijngevoeligheid in het hele lichaam. Dit fenomeen, genaamd veralgemeende hyperalgesie, komt voor bij aandoeningen zoals fibromyalgie, whiplash, hoofdpijn en artrose. Bij onze behandeling houden we rekening met de relatie tussen slaap en pijn, om u zo goed mogelijk te ondersteunen.

Mirjam is een psychosomatisch oefentherapeut die werkt volgens het biopsychosociale model. Dit betekent dat naast de lichamelijke klachten ook psychologische en sociale aspecten worden meegenomen in de behandeling. De doelen van de behandeling kunnen zijn:

  • Inzicht krijgen in het ontstaan en de gevolgen van de klacht.
  • Verandering brengen in factoren die de klacht in stand houden.
  • Ontspanningstechnieken toepassen.
  • Verbeteren van de ademhaling of adempatroon door lichaamsbewustwording.
  • Verhogen van uw belastbaarheid.
  • Leren aanvoelen en respecteren van lichamelijke en psychische grenzen.
  • Inzicht krijgen in ziektebeleving en dagelijks functioneren.
  • Op een andere manier leren omgaan met de klachten.
  • Vertrouwen opbouwen in uw lichamelijk functioneren, wat een positieve invloed heeft op uw zelfvertrouwen en zelfbeeld.

Als psychosomatisch oefentherapeut helpt Mirjam u om de verbinding tussen uw lichaam en geest te begrijpen en te versterken. Samen werken we aan het vinden van de juiste balans, zodat u beter kunt omgaan met uw klachten en uw algehele welzijn kunt verbeteren.

Ik ben sinds 2002 afgestudeerd als oefentherapeut Mensendieck en behaalde in 2009 mijn Bachelor of Health. In 2018 heb ik mij verder gespecialiseerd als psychosomatisch oefentherapeut. Met veel enthousiasme en passie oefen ik mijn beroep uit en om altijd op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen, volg ik regelmatig bijscholingscursussen.

Mijn expertise strekt zich uit tot verschillende gebieden, waaronder valpreventie (In Balans) en functionele neurologische stoornissen (FNS). Ik heb me gespecialiseerd in het helpen van mensen met deze specifieke uitdagingen. Samen werken we aan het verbeteren van uw mobiliteit, het verminderen van valrisico’s en het herstellen van een gezond bewegingspatroon. Ik zet me in om u de best mogelijke zorg te bieden en uw welzijn te bevorderen.

Bij mij kunt u rekenen op een persoonlijke benadering en een op maat gemaakt behandelplan dat aansluit bij uw specifieke behoeften en doelen. Ik geloof in het belang van een holistische benadering, waarbij niet alleen naar de lichamelijke klachten wordt gekeken, maar ook naar de invloed van psychologische en sociale factoren op uw gezondheid. Samen streven we naar het bereiken van een optimale gezondheid en welzijn.

Nienke Dokter- van Krieken

Manueeltherapeut MSc en Orofaciaal therapeut MSc

De Manueel therapeut en Orofaciaaltherapeut is binnen de therapie de specialist bij klachten aan het hoofd en de wervelkolom. Deze therapie is geschikt voor klachten die, behalve met pijn, ook gepaard gaan met het minder goed kunnen bewegen van een gewricht of klachten die het gevolg hiervan kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld chronische hoofdpijn. Ook wordt er evenwichtsrevalidatie gegeven bij duizeligheid bijvoorbeeld t.g.v. de ziekte van Meiniere. Worden aangezichtsklachten na N. Trigeminus uitval, N. Facialis parese, hoofdpijn ten gevolge van tandenknarsen en tinnitis behandeld. De therapie wordt binnen dit samenwerkingsverband altijd in combinatie gegeven met krachtoefeningen (fysiotherapie), het leren voelen (oefentherapie) en dagschema (ergotherapie). Nienke Dokter heeft aan Vrije Universiteit Brussel (VUB Brussel/België) gestudeerd zij is Master of Science. Dit betekent dat zij naast Manueel therapeut ook wetenschappelijk geschoold is. De therapie wordt gegeven vanuit een klinisch redeneren denkkader die functioneel kan worden toegepast (cognitieve functionele therapie). BIG: 19048866504

Werkzaamheden binnen Fysio Geulstraat

Timothy van der Swaluw

Fysiotherapeut, Geriatrie fysiotherapeut MSc

De fysiotherapeut heeft zich verdiept in de veranderingen die optreden bij Chronische pijn, wat de invloed daarvan is het op lichaam en hoe hiermee het beste om kan worden gegaan met bewegen. Dit wordt gedaan middels een aantal inspanningstesten waarmee uw belastbaarheid in kaart kan worden gebracht zodat deze vervolgens verbeterd kan worden. Verder heeft hij kennis van eventueel aanwezige andere aandoeningen en hoe hiermee moet worden om te gaan.

Timothy is naast algemeen fysiotherapeut ook geriatrie fysiotherapeut MSc. Bij deze studie heeft hij zich extra gespecialiseerd in het verouderen en welke processen hierbij een rol spelen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld afnemende kracht en uithoudingsvermogen.

Een programma bij de fysiotherapeut ziet er vaak als volgt uit. Na de intake wordt u begeleidt gedurende een 6 weken durend beweegprogramma Tijdens dit programma leert u uw lichaam beter kennen en efficiënter gebruiken.

De basis zal worden gelegd voor een actiever bestaan waarin lichamelijke activiteiten weer met plezier kunnen worden uitgevoerd. Na mijn opleiding tot algemeen fysiotherapeut ben ik mij aan de hogeschool van Utrecht verder gaan specialiseren tot “geriatrie fysiotherapeut” middels de 3-jarige master Geriatrie fysiotherapie. Deze heb in 2021 afgerond. Geriatrie fysiotherapie houdt ouderen fysiotherapie in.

Ik ben afgestudeerd op het onderwerp valpreventie. Hiermee heb ik onderzocht hoe het risico op valincidenten bij ouderen zo klein mogelijk kan worden gemaakt.

In de praktijk houd ik mij dan ook vooral bezig met ouderdom gerelateerde aandoeningen. Dit vaak met het doel te zorgen dat ouderen met een zo goed mogelijke kwaliteit van leven zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. 

Daarnaast ben ik zelf sportief ingesteld en ben ik regelmatig en met veel plezier te vinden in de sportschool. Ik help u dan ook graag bij uw herstelproces middels oefentherapie en help u zoeken naar een manier van bewegen die bij u aansluit, ter preventie van toekomstige aandoeningen.

Werkzaamheden binnen Fysio Geulstraat