Complex Regionaal Pijn Syndroom (Dystrofie)

Complex Regionaal Pijn Syndroom (Dystrofie)

Bij CRPS (voorheen dystrofie) is bewegen moeilijk en pijnlijk. Bij bewegen kan de pijn in heftigheid toenemen en kan gepaard gaan met het dik en/of warm worden van de arm of het been. Ook kan een lichte aanraking pijnlijk zijn.

Bij CRPS worden de klachten veroorzaakt door een eerdere verwonding, meestal een kneuzing of breuk in arm of been. Er is bij CRPS sprake van een ontregeling van de zenuwbanen in arm of been waardoor u een voortdurende pijn voelt. Ook kan er door ontregeling van het zenuwstelsel in combinatie met ontstekingsverschijnselen sprake zijn van zenuwpijn. Binnen Team Pijn Den Helder is het voornaamste doel van de behandeling om de functie van uw arm of been terug te krijgen in combinatie met het omgaan met de pijnklachten.