Chronische Rugpijn

Chronische Rugpijn

Rugklachten beïnvloeden uw dagelijks leven. De pijn in uw rug is lastig en vervelend. Uw werk, huishouden en bijvoorbeeld het sporten gaan niet zoals u graag zou willen. Ook uw humeur wordt beïnvloedt door de voortdurende klachten.

Wanneer u al lang last heeft van rugklachten wilt u regie kunnen krijgen over uw eigen leven. Dit krijgt u wanneer u weet wat u zelf kunt doen aan de klachten.

Wat is pijn in de rug? Pijn is een waarschuwing van het lichaam. Pijn heeft vaak een duidelijke oorzaak, een verwonding of een infectie. Na een tijdje rust of behandeling van de oorzaak gaat de pijn over. Dit is acute pijn, deze pijn is nuttig. Wanneer de pijn langer dan 6 weken bestaat is dit chronische pijn. Bij chronische pijn is de oorzaak van de pijn verdwenen. De pijn heeft geen waarschuwingssignaal meer en er is geen verband (meer) met het oorspronkelijk letsel.

Lage rugklachten zijn de meest voorkomende klachten in Nederland. Wanneer rugklachten uw dagelijks leven beïnvloeden of vaak terugkeren is behandeling zinvol.

Bij Pijn Den Helder richten wij de behandeling bij pijnklachten niet direct op het wegnemen van de pijn. De gespecialiseerde therapeuten hebben een gestandaardiseerd programma waarmee u zelf op een juiste manier met de pijnklachten om leert gaan, uw herstel bespoedigt en weer grip krijgt op uw leven.


Pijn Den Helder is aangesloten bij het RugNetwerk. Dit is een kwaliteitsnetwerk van oefen-, fysio en Manueeltherapeuten in Noord-Kennemerland. www.rug-netwerk.nl.

Wij werken met speciaal ontwikkelde protocollaire hersteltrajecten voor de behandeling bij rugpijn, met als doel het lijden aan chronische lage rugklachten te voorkomen en/of te verminderen.